Wie zijn we?

Kinderwerking Fabota is een buitenschoolse kinderwerking (met een aanbod tijdens de school vakanties) voor kinderen tussen 2,5 en 14 jaar (kleuter- en lagere school). Het is één van de vier deelwerkingen van Buurtwerk ’t Lampeke en bestaat intussen meer dan 40 jaar. Fabota is gevestigd in gerenoveerde gebouwen van een oude breifabriek. In 2010-2011 liep er een groot verbouwingsproject ‘de Loods’, waarbij de oude schuren naast de bestaande werking worden omgetoverd tot nieuwe werk- en ontmoetingslokalen.

Fabota organiseert een gevarieerd aanbod van huiswerkbegeleiding, spel-, sport- en culturele activiteiten en een speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties. Daarnaast wordt er met projectmatig gewerkt (o.a. circus, percussie, tuinieren). Er is veel aandacht voor onderwijs en het werken rond taal en taalstimulering. Ouders hebben een duidelijke plek in Fabota: ze krijgen ondersteuning in de opvoeding van hun kinderen. Ze hebben inspraak en een duidelijke stem. De maandelijkse oudergroep speelt hierbij een centrale rol.
Op dit deel van de website vind je - onderverdeeld in verschillende items - uitgebreide en gedetailleerde informatie over deze deelwerking van Buurtwerk ’t Lampeke.
 

situering

visie en missie

waarden

eigen plek in het reguliere jeugdwerk

erkenningen en subsidies

afspraken

geschiedenis