als vrijwilliger

De begeleidersploeg van kinderwerking Fabota is heel divers. Naast de personeelsleden is er elk jaar opnieuw een dynamische ploeg van stagiairs en vrijwilligers, die actief meewerkt aan de verdere uitbouw van onze kinderwerking.

Voor wie
Ook jij kan je kandidaat stellen om de nieuwe vrijwilliger of stagiair te zijn en mee te draaien in onze dagdagelijkse werking.
Je werkt er met de kinderen (en hun ouders) uit de Ridderbuurt. Je komt in aanraking met kansarmoede en verschillende culturen. Je maakt deel uit van een dynamisch team.
Je bent energiek en hebt zin om te leren en te werken, zowel zelfstandig als in teamverband. Je bent geduldig, ook in 'moeilijke situaties' en verdraagzaam tegenover verschillende mensen en verschillende culturen.. en boven alles speel je graag. Een basiscursus animator is een pluspunt maar geen vereiste.
Mensen met specifieke kwaliteiten of talenten (van muzikanten tot pottenbakkers en van tuiniers tot schrijvers) kunnen ons ook altijd contacteren. Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden en uitdagingen binnen de kinderwerking.
 
Als je geïnteresseerd bent om mee te draaien als vrijwilliger tijdens het schooljaar, neem je contact op met de werking: info@lampeke.be.
Ook als je geïnteresseerd bent om mee te draaien als vrijwilliger tijdens de speelpleinwerking in juli en augustus, neem je contact op met info@lampeke.be, 016 22 89 78.
 
Als vrijwilliger onderteken je ook een vrijwilligerscontract met intern reglement. Zo ben je wettelijk in orde en o.a. verzekerd voor ongevallen. Je krijgt tegelijk ook een een duidelijke uitleg over de werking van Buurtwerk ’t Lampeke, de manier van werken, de verwachtingen en jouw concrete takenpakket.
 
Mogelijkheden
Je kan je inzetten in de huiswerkklas om kinderen te begeleiden met het huiswerk. Als je voor animatie kiest heb je de keuze uit vier leeftijdsgroepen en kan je ook meewerken aan specifieke projecten. Een overzicht van mogelijke taken: huiswerkbegeleiding, leesmaatje, animatie bij één van de vier leeftijdsgroepen op woensdagen en/of tijdens de speelpleinwerking, fietsen maken, tuinieren met de kinderen, meewerken aan het pad van de krijger, helpen organiseren en voorbereiden van feesten en grotere activiteiten, de percussiegroep FabotàstiX, de circusgroep Fabota op Stelten, computerondersteuning en -begeleiding, het muziekproject,…
 
Periode
Aan alle vrijwilligers vragen wij een minimum-engagement in duur en in frequentie. Wij verwachten een inzet van minstens een trimester en willen dat elke vrijwilliger minstens één keer per week meewerkt. Dit is noodzakelijk om een kwaliteitsvolle werking voor kinderen, ouders en medewerkers te garanderen.
Uiteraard zijn hier uitzonderingen op. Zo zoeken we versterking om specifiek tijdens de examenperiodes te helpen met het huiswerk of animatie op woensdagnamiddag.
Ook onze Leesmaatjes tijdens de vakantieperiodes kunnen hun engagement beperkt inzetten. Aarzel in ieder geval niet om contact op te nemen. Dan zoeken we samen naar een goede combinatie die iedereen ten goede komt.
 
Proefdagen
Vooraleer je als vrijwilliger kan beginnen, moet je eerst twee of drie proefdagen meedraaien in onze werking, op die momenten dat de kinderen op Fabota aanwezig zijn. Tijdens deze proefdagen snuif je de sfeer van de kinderwerking op en kan je voor jezelf de knoop doorhakken of Fabota de plek is waar je als vrijwilliger voor kiest. Wij kijken intussen of jij als vrijwilliger over een minimum aan basishouding beschikt, nodig om het vrijwilligerswerk voor een langere periode aan te vatten. Na deze proefdagen wordt er beslist of het vrijwilligerswerk kan aangevat worden.
 
Belangrijke opmerking: als je stage doet, werk je ook mee in de kleine schoolvakanties tijdens de periode van de stage (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie).
 
Proefdagen
Dit is zeer belangrijk als stagiair(e). Vooraleer je kan beginnen, moet je eerst twee of drie proefdagen meedraaien in onze werking, op die momenten dat de kinderen op Fabota aanwezig zijn. Tijdens deze proefdagen snuif je de sfeer van de kinderwerking op en kan je voor jezelf de knoop doorhakken of Fabota de plek is waar je voor kiest. Wij kijken intussen of jij over een minimum aan basishouding beschikt, nodig om het vrijwilligerswerk voor een langere periode aan te vatten. Na deze proefdagen beslissen wij of je als vrijwillig(st)er aan de slag kan binnen de kinderwerking.
 
Instapweekend
Als vrijwilliger kan je ook deelnemen aan ons instapweekend. Dit weekend gaat telkens door in de maand november . Het is zeker de moeite waard en biedt je op een korte en krachtige manier een inzicht in onze werking en onze manier van werken.  Het instapweekend wordt jaarlijks georganiseerd voor alle personeelsleden, stagiairs en vrijwilligers van Buurtwerk ’t Lampeke vzw. Op een actieve en intensieve manier krijg je achtergrondinformatie over kansarmoede en de visie van werken binnen buurtwerk ’t Lampeke, o.a de basisschakelmethodiek en de kleine ontmoeting. Er zijn getuigenissen mensen uit kansarmoede, we spelen een ervaringsspel rond kansarmoede en leren de buurt kennen via een uitgebreide buurtwandeling. We staan ook stil bij het belang van een goede begeleidershouding en het werken in betrokkenheid en samen met mensen in kansarmoede.
Het instapweekend is tegelijk een fijne manier om kennis te maken met andere stagiairs en vrijwilligers en met de personeelsploeg.
Het weekend is gratis en gaat door in de eigen lokalen.