huiswerk

Fabota doet aan onderwijsstimulering om de schoolse achterstand tegen te gaan. Huiswerkbegeleiding heeft tot doel concrete hulp en ondersteuning te bieden aan kinderen die uit gezinnen komen waar dit niet evident is. Dit komt o.a. door taalproblemen en een lage scholingsgraad van de ouders. We willen niet het huiswerk uit het thuismilieu halen maar trachten een plek te zijn waar we zowel kinderen als ouders verwelkomen en ondersteunen.

Elke avond na school maken de kinderen bij ons hun huiswerk in de huiswerkklas. We zorgen voor een rustige sfeer en sterke omkadering (met personeel en vrijwilligers). Er is aandacht voor elk kind. Kinderen worden aangespoord om zelfstandig en op een gestructureerde manier te werken. De huiswerkklas wordt georganiseerd door 1 stafmedewerker. Dagelijks helpen een zestal vrijwilligers en/of stagiairs mee. Enkel door de uitbouw van de vrijwilligersgroep is het mogelijk individuele ondersteuning te bieden. Individuele aandacht werkt echt versterkend. Daarnaast werken we bewust vanuit een positieve benadering met onze kinderen. Zeker met die groep kinderen, die na een lange dag op de schoolbanken langer dan een ‘doorsnee’ kind aan hun huiswerk werken, is dit extra belangrijk.
 
Uiteraard vangen wij heel wat signalen op rond slechte leerprestaties of gedragsproblemen op school. We merken ook dat onze kinderen vaak op een bepaalde manier behandeld worden  omdat ze uit die buurt komen . Kansarme kinderen worden sneller doorverwezen naar het bijzonder onderwijs. We zien dit elke dag gebeuren en belangrijk om zowel individueel als structureel te kunnen werken.