eigen plek in het reguliere jeugdwerk

Wij benadrukken vanuit onze kinderwerking het belang om op een gelijkwaardige manier deel uit te maken van het reguliere jeugdwerk. Wij geloven niet in een doorstromingsverhaal, waarbij een werking met de maatschappelijk kwetsbare doelgroep een tussenstap is naar het echte jeugdwerk. Wij zijn net zo goed – en evenwaardig - het echte jeugdwerk. Waar we wel in geloven is in het maken van verbindingen tussen werkingen en groepen kinderen en jongeren, op een gelijkwaardige manier. Dit zorgt tegelijkertijd voor het leren kennen en aanvaarden van elkaar en het verrijken van elkaar vanuit een eigen identiteit en diversiteit.

Verbinding en samenwerking met verschillende partners is altijd een belangrijk element geweest in Fabota en binnen het grotere geheel van Buurtwerk ’t Lampeke. We zoeken op een constructieve manier naar verandering en verbetering. Ook vermijden we het om werksporen op te zetten die al door andere organisaties worden opgezet. We geloven sterk in een samenwerking tussen partners waarbij elke partner vanuit zijn/haar eigen specialiteit en sterktes een bijdrage kan leveren voor onze centrale doelstelling: de strijd tegen (kans-)armoede en sociale uitsluiting.
 
Momenteel subsidieert de stad Leuven ons als buurtwerking. Specifiek voor kinderwerking Fabota krijgen we hierbij de opdracht om een degelijk aanbod uit te werken naar maatschappelijk kwetsbare kinderen. Fabota krijgt dus het vertrouwen van de stad Leuven om in de Ridderbuurt een kinderwerking uit te bouwen. In tegenstelling tot in (heel wat) andere steden wordt onze werking niet gereduceerd tot een toeleidingskanaal van jongeren naar het reguliere circuit. Wij ondersteunen dit en vinden dat de stad Leuven een volwassen kijk heeft op werkingen met kinderen en jongeren in kansarmoede en sociale uitsluiting.