sport

Sport blijft een ideale ingangspoort om met kansarme kinderen en jongeren te werken rond het verwerven van een aantal basisvaardigheden. Het gaat hierbij over thema’s als het werken rond eigen beperkingen en grenzen, een positieve lichaamsbeleving, samenwerken in groep, integratie, het oog hebben voor gezondheid. In de praktijk blijft dit te vaak beperkt tot de initiatieven in zelforganisatie. Wij richten ons op het pad om onze kinderen meer kans te geven om lid te worden van bestaande sportclubs en we slagen hier geregeld in. We dragen mee zorg voor de randvoorwaarden en zetten een personeelslid in om dit mee te realiseren. We ondersteunen de ouders en kinderen waar nodig: gebruik van sportcheques, breng- en haalregelingen, eerste contacten leggen, zoeken naar oplossingen voor de mobiliteit, …

 
In de eigen kinderwerking hebben we ook voetbalploegen, die regelmatig trainen en deelnemen aan de buurtvoetbaltoernooien, die op regelmatige basis georganiseerd vanuit de sportdienst Leuven.
 
Meer informatie ? Neem contact op fabota@lampeke.be, 016 22 89 78.