links

Hieronder vind je links van organisaties en diensten, waarmee we samenwerken of die interessant zijn in het kader van werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Deze lijst met links is zeker niet volledig. Dus heb je andere linken, die hier kunnen toegevoegd worden ? Ontbreek je zelf op deze lijst ? Neem dan contact op met Karin Nelissen, karin@lampeke.be.

 
www.k-s.be (kind en samenleving vzw)
www.leuven.be/vrije-tijd/bibliotheek (bibliotheek de Twee Bronnen, Leuven)
https://www.leuven.be/kinderen (jeugdcentrum Vleugel F, Leuven)
www.speelplein.net (Vlaamse Dienst Speelpleinwerking)