wat doen we

Kinderwerking Fabota organiseert activiteiten en acties voor en met kinderen van de kleuter- en de lagere school en hun ouders binnen de Ridderbuurt. Deze activiteiten kaderen binnen de doelstellingen en de werking van buurtwerk ’t Lampeke in zijn totaliteit. Daarvoor verwijzen we naar het algemene deel van onze website.  Voor meer informatie verwijzen we je ook naar ons jaarverslag, dat je op deze website kan lezen en downloaden

In de dagdagelijkse praktijk werking wordt de werking onderverdeeld in vier luiken. Elk luik wordt telkens apart beschreven.
 
2. Speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties 
4. Met de ouders
Vanuit dit aanbod stellen we een negen specifieke doelstellingen voorop, die we binnen de kinderwerking willen realiseren.
 
1. Verruimen van belevings- en leefwereld van de kinderen
2. Aanbieden van fijne, boeiende en zinvolle vrijetijdsbesteding
3. Bewust leren omgaan met eigen emoties
4. Aanbieden van andere dan op agressie gebaseerde oplossingsmodellen
5. Vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
6. Ondersteuning bieden op de verschillende levensdomeinen
7. Aanbieden van opvoedingsondersteuning
8. Ondersteunen op het vlak van onderwijs
9. Meewerken aan beleidsverandering op lokaal en bovenlokaal niveau