waarden

Vanuit onze werking hebben we een aantal waarden die we naar voor schuiven als centraal en essentieel. Deze moeten doorheen de hele werking doordringen zodat iedereen naar deze waarden kan handelen.

Respect: Respect is een basisvoorwaarde. Het gaat om een wederzijdse respectvolle houding, zowel vanuit de organisatie als vanuit de kinderen en ouders zelf. Dit impliceert dat we mensen in hun waardigheid erkennen en integer met elkaar omgaan.
Betrokkenheid: dit wordt op een tweeledige manier ingevuld en is gestoeld op een wederzijds vertrouwen tussen de deelnemers enerzijds en begeleiders anderzijds. Er is passie nodig van begeleiders om met hun doelgroep aan de slag te gaan; Deze passie, deze ‘drive’ willen zij doorgeven aan kinderen en hun ouders om op die manier samen aan de missie te werken. kinderen die participeren in een kinderwerking voelen zich betrokken met elkaar, de organisatie, de buurt en staan open om een inspanning te leveren in het belang daarvan.
Participatie: er zijn verschillende vormen van participatie. Aan de ene kant kan dit ingevuld worden als het toegang hebben, het recht hebben op deelname aan allerhande initiatieven. Aan de andere kant is er sprake van medeverantwoordelijkheid en het opnemen van engagementen. Als kinderwerking willen wij kinderen aanmoedigen om deel te nemen aan initiatieven. Daarnaast leggen we de nadruk op een actieve participatie door hen te stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid.
Speelsheid: elk kind heeft het recht om te ‘spelen, zich te ontspannen en te amuseren. Als kinderwerking willen wij de kinderen uit de buurt een leuke tijd bezorgen.
Zelfontplooiing: we maken kinderen bewust van hun eigenheid. Door deel te nemen en door actief te participeren leren kinderen zichzelf ontdekken en respecteren. Ze krijgen kansen om zich hierin (verder) te ontwikkelen, te experimenteren en hun eigen identiteit (verder) vorm te geven.
Zorgzaamheid: wij gaan op een zorgzame manier om met kinderen. Zorgzaamheid houdt in dat je de kwaliteit van het leven tracht in stand te houden en te verbeteren, dat je een warme omgeving creĆ«ert waarin kinderen en hun ouders zich veilig, begrepen en ondersteund voelen. Deze zorgzaamheid is gestoeld op wederzijds vertrouwen als basisvoorwaarde voor die veilige en warme context.
Passie: begeleiders en kinderen binnen een kinderwerking moeten passie hebben. Passie staat gelijk aan een groot verlangen om iets te realiseren en om met mensen samen te werken. Begeleiders genieten van het leven en enthousiasmeren de kinderen vanuit een positieve houding en energie. Passie betekent ook de waarde die je toekent aan je emoties en je denken, datgene waar jij je hart en ziel in kunt leggen. Begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen vanuit hun eigen (te ontdekken) passie actief kunnen zijn binnen en buiten de werking.
    Share