oudergroep

Maandelijks komt de oudergroep bij elkaar met gemiddeld een 30-tal ouders. De oudergroep bestaat uit een gevarieerde mix van uitwisseling, ontmoeting, vorming, samen zoeken en discussiĆ«ren en informatie uitwisselen. Tijdens de oudergroep is er kinderopvang, zodat iedereen de kans krijgt om te komen. We werken rond onderwijs en opvoeding. We versterken de betrokkenheid van ouders op de werking door in dialoog te gaan over onze plannen en acties en samen invulling te geven aan activiteiten en acties op de verschillende niveau’s.

Zowel inhoudelijke als praktische thema’s komen aan bod: vakantieparticipatie, de overgang van het lager naar het secundair onderwijs, de school- en studietoelagen, uitleg over het Vlaams Netwerk, een spel over de werking van het CLB. Jaarlijks is er binnen de oudergroep ook een dialoogmoment met de schepen van onderwijs.
 
Vanuit de oudergroep starten er geregeld nieuwe initiatieven, op vraag van de ouders: een vormingsreeks over straffen en belonen, een vorming over ‘een verhaaltje voor het slapen gaan’, een bezoek aan de bibliotheek. Ouders werken ook mee aan groepsgesprekken, vormingssessies of studiedagen voor andere organisaties of binnen het kader van het Netwerk tegen Armoede.
 
Tenslotte vinden wij het belangrijk dat het thema ‘onderwijs’ ook in het thuismilieu van de kinderen sterk aanwezig is. We streven vanuit de oudergroep naar meer betrokkenheid van de ouders binnen de huiswerkklas. Zo worden ze meer betrokken op het schoolleven van hun kinderen. We zien het als onze taak om zowel de kinderen als de ouders te ondersteunen zowel wat huiswerk als het onderwijsgebeuren betreft. We willen samen zoeken naar een evenwichtig thuismilieu waar onderwijs een goede plaats heeft.