erkenningen en subsidies

Als kinderwerking maken wij deel uit van de grotere geĆÆntegreerde buurtwerking. We verwijzen hiervoor naar het algemene deel van onze website. 

Lokale dienst kinderopvang
Buurtwerk ’t Lampeke is erkend als lokale dienst kinderopvang vanuit de deelwerking kinderwerking Fabota. De lokale diensteneconomie beoogt een koppeling van de invulling van lokale noden aan lokale werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt.  Wij hebben sedert 2010 een erkenning voor een lokale dienst kinderopvang voor 52 kinderen. Wij krijgen middelen vanuit Kind en Gezin om de kinderopvang te organiseren op een kwaliteitsvolle manier. Daarnaast krijgen we middelen vanuit de sociale economie (Vlaamse Overheid) om 5 doelgroepwerknemers in dienst te nemen. Meer informatie vind je op het algemene deel van onze website. 
 
stedenfonds
Als Buurtwerk krijgen wij van de stad Leuven stedenfondsmiddelen (zowel voor personeel als werkingsmiddelen) om het wijk- en buurtgericht werken te versterken en de bewonersbetrokkenheid te bevorderen specifiek in de Ridderbuurt met uitbreidingsmogelijkheid naar heel Leuven. Het gaat o.a. om de organisatie van een werking met een divers activiteitenaanbod voor kinderen van de kleuter- en de lagere school. Deze erkenning van de stad Leuven binnen het Stedenfonds kadert binnen een jarenlange en constructieve samenwerking van de Stad Leuven en Buurtwerk ’t Lampeke. Wij vinden het essentieel om op een krachtige en constructieve manier samen te werken met de stad Leuven binnen het verhaal van de bestrijding van kansarmoede en sociale uitsluiting.
Meer informatie vind je op het algemene deel van onze website.
 
Projectsubsidies
Daarnaast maken we voortdurend dossiers om specifieke projecten gefinancierd te krijgen. Deze projecten voeden onze basiswerking en het beleidsmatig werken. Het gaat hierbij zowel over korte projecten als over projecten die over meerdere jaren lopen. We waken er heel sterk voor dat deze projecten ingebed zijn in de basiswerking en achteraf (in een bepaalde vorm) kunnen blijven bestaan. Sommige projecten werken over de verschillende deelwerkingen heen. We verwijzen hiervoor naar het algemene deel van de website.
 
Projectsubsidie participatie cultuur, jeugdwerk en sport (Vlaamse overheid)
Binnen onze kinderwerking krijgen we voor de periode sept. 2008- juni 2013 een projectsubsidie voor de uitbouw van onze circuswerking ‘Fabota op Stelten”. Ook de percussiegroep Fabotastix hoort binnen dit project. We werken hiervoor samen met Circus in Beweging (Leuvense circusschool, www.circusinbeweging.be) en Met-X (een organisatie, die muziekprojecten in steden opzet en ondersteunt, www.metx.be).
 
Fonds van bpost voor alfabetisering (Koning Boudewijnstichting) & het impulsfonds voor het migrantenbeleid
 
Dit project loopt over de verschillende deelwerkingen en kadert binnen onze werking als opvoedingsondersteunende plek. Omdat er binnen de kinderwerking intensief wordt gewerkt vanuit dit project vermelden we het ook hier. Meer informatie vind je op het algemene deel op de website. 
- 2010: het project ‘met het Schaap in de Rugzak’, waarbij we twee bestaande pakketten (de Rugzak/Leesmaatjes en Koffer Schaap) verder uitbouwen en verdiepen.
- 2011: het project ‘Het verhaal van (h)echte banden, het aanbieden van een integrale en laagdrempelige opvoedingsondersteuning naar kans- en taalarme gezinnen toe’.
 
Managers voor diversiteit (Vlaamse Overheid)
Net zoals in 2007 (Koffer Schaap) en 2008 (de Rugzak/Leesmaatjes) krijgen we in 2010 een projectsubsidie voor het project ‘Fabota@lala’. Met dit project gaan we met kinderen, ouders en buurt in dialoog via kinderliedjes uit verschillende culturen en het zingen in groepsverband.
 
De Loods, verbouwing binnen de kinderwerking
In september 2010 starten we met grote verbouwingswerken binnen onze kinderwerking, die tot eind 2011 zullen duren. Hiervoor hebben we heel wat financiƫle middelen nodig. Momenteel zijn we volop bezig om subsidie- en sponsordossiers te schrijven. We krijgen een sterke ondersteuning vanuit de stad Leuven en vanuit de Vlaamse Overheid en dat wordt aangevuld met heel wat andere middelen. Een overzicht hiervan zal gepresenteerd worden bij de opening van de Loods in januari 2010.
 
Projectsubsidie van de jeugddienst Stad Leuven  & de rondetafels van interculturaliteit
We kregen een ondersteuning voor ‘Beats on the boat’. Dit kaderde binnen de werking van de percussiegroep. Het ging concreet om een repetitieweek op een rondvarend vrachtschip met onze percussiegroep tijdens de zomervakantie 2010 in samenwerking met de Fanfakids (percussiegroep uit het Brusselse) en Met-X.
    Share