erkenningen en subsidies

Als kinderwerking maken wij deel uit van de grotere ge├»ntegreerde buurtwerking. We verwijzen hiervoor naar het algemene deel van onze website. 

Lokale dienst buurtgerichte kinderwerking 
Buurtwerk ’t Lampeke is erkend als lokale dienst kinderopvang vanuit kinderwerking Fabota. De lokale diensteneconomie beoogt een koppeling van de invulling van lokale noden aan lokale werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt.  Wij hebben sedert 2010 een erkenning voor een lokale dienst kinderopvang voor 52 kinderen. Wij krijgen middelen vanuit Kind en Gezin om de kinderopvang te organiseren op een kwaliteitsvolle manier. Daarnaast krijgen we middelen vanuit de sociale economie (Vlaamse Overheid) om 8 doelgroepwerknemers in dienst te nemen. Meer informatie vind je hier.
 
Stad Leuven
Als Buurtwerk krijgen wij van de stad Leuven subsidies (zowel voor personeel als werkingsmiddelen) om het wijk- en buurtgericht werken te versterken en de bewonersbetrokkenheid te bevorderen specifiek in de Ridderbuurt met uitbreidingsmogelijkheid naar heel Leuven. Het gaat o.a. om de organisatie van een werking met een divers activiteitenaanbod voor kinderen van de kleuter- en de lagere school. Deze erkenning van de stad Leuven kadert binnen een jarenlange en constructieve samenwerking van de Stad Leuven en Buurtwerk ’t Lampeke. Wij vinden het essentieel om op een krachtige en constructieve manier samen te werken met de stad Leuven binnen het verhaal van de bestrijding van kansarmoede en sociale uitsluiting.
Meer informatie vind je op het algemene deel van onze website.
 
Projectsubsidies
Daarnaast maken we voortdurend dossiers om specifieke projecten gefinancierd te krijgen. Deze projecten voeden onze basiswerking en het beleidsmatig werken. Het gaat hierbij zowel over korte projecten als over projecten die over meerdere jaren lopen. We waken er heel sterk voor dat deze projecten ingebed zijn in de basiswerking en achteraf (in een bepaalde vorm) kunnen blijven bestaan. Sommige projecten werken over de verschillende deelwerkingen heen.