spelen

Fabota is spelen: tijdens de vakantie, op woensdagnamiddag, na schooltijd, via vrij spel en activiteiten. In de living, de kleuterhoek, het timmer- en werkatelier, de actieve ruimte, de bibliotheek, het fietsatelier, het grasplein en de binnenkoer – en regelmatig ook op verplaatsing - kunnen kinderen zich voluit uitleven. Door de verbouwingen beschikken we op dit moment niet over al onze mogelijkheden.

Tijdens de naschoolse opvang is er een aanbod van vrij en begeleid spel vanuit een duidelijke en herkenbare structuur. Elke dag heeft zijn specifiek aanbod: sport, fietsen, knutselen, fantasiespel, gezelschapsspelen, ... . De huiswerkklas neemt voor kinderen van de lagere school een belangrijke plaats in tijdens deze naschoolse werking. 
 
Op woensdagnamiddag bieden we activiteiten aan per leeftijdsgroep (2,5-4 jaar, 5-6 jaar, 6-9 jaar en 9-12 jaar). We zorgen ervoor dat allerlei soorten activiteiten aan bod komen zoals diverse soorten spel, knutselen, sport, muziek en dans. Er wordt gewerkt vanuit de leefwereld van de kinderen, aangepast aan de leeftijd.
 
We verwijzen hiervoor naar projecten op dit deel van de website. Ook de thema’s en de projecten vertrekken vanuit de leefwereld en de interesses van de kinderen, met aandacht voor het grotere geheel rond kansarmoede en sociale uitsluiting.