werken met computers

Vanuit een samenwerkingsverband met Link in de Kabel vzw (www.linkindekabel.be) werken we rond en met computers binnen onze kinderwerking. Tien jaar geleden waren wij mee initiatiefnemer van Link in de Kabel, dat intussen is uitgegroeid tot een zelfstandige vzw. Deze vzw is gevestigd op de eerste verdieping van buurthuis ’t Lampeke en heeft daar een open leercentrum, specifiek voor jongeren. Doelstelling van deze vzw is het verminderen van de digitale kloof bij kansarme kinderen en jongeren. Vanuit een sterke betrokkenheid zit Buurtwerk ’t Lampeke in de algemene vergadering en de raad van bestuur van Link in de Kabel.

In Fabota hebben we verschillende computers ter beschikking voor kleuters en lagere schoolkinderen. Zij gebruiken deze computers onder begeleiding om te spelen of iets op te zoeken. Dit gebeurt individueel en in groepsverband. In de huiswerkklas is er een computer, specifiek in functie van schoolopdrachten.
Link in de kabel zorgt voor een aanbod van logistieke en pedagogische ondersteuning en voor technische hulp via de helpdesk.