situering

Kinderwerking Fabota is een deelwerking van buurtwerk ’t Lampeke, naast dagopvang de Wurpskes, jongerenwerking den Tube en buurthuis ’t Lampeke. Buurtwerk ’t Lampeke is gelegen en werkt in het noordwestelijk deel van Leuven, nl. de Ridderbuurt, een buurt met heel wat maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Wij willen samen met kinderen én ouders hun maatschappelijk kwetsbare positie versterken. Ook werken we bewust aan het realiseren van een sociale mix (kansarm en kansrijk bij elkaar). We verwijzen voor meer info hierover naar het algemene deel van onze website.

Kinderwerking Fabota werkt met kinderen tussen 2,5 en 14 jaar buiten de schooluren. Er is een aanbod van huiswerkbegeleiding, sport- spel en cultuuractiviteiten en een speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties. Er wordt met verschillende projecten gewerkt (o.a. circus, percussie, tuinieren). Er is veel aandacht voor onderwijs, de ontwikkeling van sociale vaardigheden en taal & taalstimulering. Ouders hebben een duidelijke plek: ze krijgen ondersteuning bij het opvoeden van hun kinderen en hebben een duidelijke stem en inspraak. De maandelijkse oudergroep speelt hierbij een centrale rol. Zie hiervoor bij het onderdeel ‘voor ouders’ op deze site. 
 
Dagelijks komen er een tachtigtal kinderen naar Fabota. De gemeenschappelijke noemer is ‘buurtkind’, wat staat voor een smeltkroes van kinderen. Kinderen uit kansarme gezinnen blijven onze belangrijkste uitdaging. Dit zijn kinderen van Belgische en allochtone afkomst. De allochtone gezinnen komen uit alle hoeken van de wereld. Dit brengt een grote diversiteit op vlak van cultuur, huidskleur en taal met zich mee. Ook kinderen met een fysieke, mentale of sociale handicap krijgen een plaats binnen onze werking. Het is een bewuste keuze om kinderen zoveel mogelijk samen te laten spelen én leven. Zo werken we concreet aan een positieve samenleving en bestrijden we racisme en onverdraagzaamheid.