als stagiair

De begeleidersploeg van kinderwerking Fabota bestaat uit een diverse groep medewerkers. Naast de personeelsleden is er elk jaar opnieuw een dynamische ploeg van stagiairs en vrijwilligers, die actief meewerkt aan de verdere uitbouw van onze kinderwerking.

Voor wie
Ook jij kan je - vanuit je studies of opleiding - kandidaat stellen om stagiair(e) te worden en mee te draaien in onze kinderwerking.
Je werkt er met de kinderen en hun ouders uit de Ridderbuurt. Je komt in aanraking met kansarmoede en verschillende culturen binnen een buurtgerichte context. Je maakt als stagiair(e) deel uit van een dynamisch team en wordt ingeschakeld in functie van je opleiding, je capaciteiten en de mogelijkheden binnen de werking.
 
Er zijn stagemogelijkheden vanuit verschillende opleidingen: opleiding kinderzorg of bijzondere jeugdzorg, diverse bachelors (sociaal-cultureel werk, basisonderwijs, ...) en masters (pedagogie, sociologie, ....), opleidingen binnen deeltijds werken – deeltijds leren, het volwassenenonderwijs, e.a...
 
Let op, we werken altijd met een systeem van proefdagen, lees hier verder nog meer over, dit is belangrijk.
 
Je bevraagt dit best binnen jouw opleiding wat de mogelijkheden zijn, maar je kan ons ook altijd zelf contacteren voor meer informatie. Wij geven de voorkeur aan stagiairs, die kiezen voor een lange stage, verspreid over meerdere jaren door het schooljaar en vullen dit aan in functie van de noden met stagiairs voor een korte periode. 
 
Als stagiair ben je energiek en hebt zin om te leren en te werken, zowel zelfstandig als in teamverband. Je kan je inpassen binnen een bestaande werking met een duidelijke visie. Je bent geduldig, ook in 'moeilijke situaties' en verdraagzaam tegenover verschillende mensen en verschillende culturen. Je hebt daarenboven een grote dosis spelplezier. Mensen met specifieke kwaliteiten of talenten (van muzikanten tot pottenbakkers en van tuiniers tot schrijvers) moeten dit zeker laten weten, dit is een meerwaarde. Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden en uitdagingen binnen onze kinderwerking.
 
Als je geïnteresseerd bent om mee te draaien als stagiair(e) tijdens het schooljaar, neem je contact op met Karin Nelissen, info@lampeke.be. Ook voor algemene vragen rond stagemogelijkheden binnen onze kinderwerking kan je bij Karin terecht.
 
Mogelijkheden
Je kan kiezen voor het werken met één van de drie leeftijdsgroepen (kleuters, midden- en oudste groep). Je neemt deel aan team- en voorbereidingsvergaderingen en wordt – indien mogelijk - ingeschakeld binnen specifieke projecten. In functie van je opleiding en je capaciteiten word je mogelijks ook ingeschakeld bij interne en externe (beleids-)vergaderingen. Daarnaast krijg je kansen om deelaspecten van het grotere buurtwerk te leren kennen en kan je aansluiten bij een thema, dat past binnen jouw interesse en opleiding: cultuur, opvoedingsondersteuning, sport en spel, armoedebestrijding, taalstimulering, ....
Je kan je ook specifiek inzetten binnen het thema ‘onderwijs’: dan wordt je één van de begeleid(st)ers in de huiswerkklas en neem je deel aan vergaderingen rond onderwijs op lokaal en bovenlokaal niveau, telkens i.f.v. de mogelijkheden en jouw capaciteiten.
 
Belangrijke opmerking: als je stage doet, wwerk je ook mee in de kleine schoolvakanties tijdens de periode van de stage (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie).
 
Proefdagen
Dit is zeer belangrijk als stagiair(e). Vooraleer je kan beginnen, moet je eerst twee of drie proefdagen meedraaien in onze werking, op die momenten dat de kinderen op Fabota aanwezig zijn. Tijdens deze proefdagen snuif je de sfeer van de kinderwerking op en kan je voor jezelf de knoop doorhakken of Fabota de plek is waar je als stagiair(e) voor kiest. Wij kijken intussen of jij over een minimum aan basishouding beschikt, nodig om de stageperiode voor een langere periode aan te vatten. Na deze proefdagen beslissen wij of je als stagair(e) aan de slag kan binnen de kinderwerking.
 
Instapweekend
Als stagiair(e) neem je deel aan het jaarlijkse instapweekend. Dit maakt deel uit van je stage in de werking, ook als je tijdens een andere periode van het schooljaar stage loopt. Dit weekend gaat telkens door in de maand oktober. Het is zeker de moeite waard en biedt je op een korte en krachtige manier een inzicht in onze werking en onze manier van werken.  Het instapweekend wordt jaarlijks georganiseerd voor alle personeelsleden, stagiairs en vrijwilligers van Buurtwerk ’t Lampeke vzw. Op een actieve en intensieve manier krijg je achtergrondinformatie over kansarmoede en de visie van werken binnen buurtwerk ’t Lampeke, o.a de basisschakelmethodiek en de kleine ontmoeting. Er zijn getuigenissen mensen uit kansarmoede, we spelen een ervaringsspel rond kansarmoede en leren de buurt kennen via een uitgebreide buurtwandeling. We staan ook stil bij het belang van een goede begeleidershouding en het werken in betrokkenheid en samen met mensen in kansarmoede.
Het instapweekend is tegelijk een fijne manier om kennis te maken met andere stagiairs en vrijwilligers en met de personeelsploeg.
Het weekend is gratis en gaat door in de eigen lokalen.
 
Lees hier het programma voor 2023.
 
Andere vormingen en ondersteuning
Tijdens het schooljaar organiseren wij op woensdagvoormiddag het ‘stagiairsteam’. Hier krijg je o.a. vorming rond begeleidershouding, spelplezier, animatie voorbereiden, conflicthantering met kinderen, e.a.
Dagelijks is er ook een nabespreking van 18u00 tot 18u30, waarbij er teruggeblikt wordt op de dag en heel kort op de bal wordt gespeeld, bij vragen en problemen.
En tenslotte heb je als stagiair(e) ook steeds een stagebegeleider, waar je terecht kan voor ondersteuning met jouw vragen en opmerkingen.