projecten

Vanuit onze basiswerking zetten wij geregeld projecten op. Deze projecten vertrekken vanuit de noden en de vragen binnen de werking of spelen in op een specifieke maatschappelijke nood of evolutie. Zie hiervoor bij projecten in het algemene deel van de website.  Vanuit Fabota werken wij mee aan deze overkoepelende projecten, die meer dan één deelwerking omvatten. Op de deelsite van Fabota vind je die projecten die zich afspelen binnen de kinderwerking zelf. Van sommige projecten verschenen er artikels in de vakliteratuur of de ‘gewone’ pers. We verwijzen hiervoor naar pers en publicaties.  Meer informatie over deze projecten vind je ook telkens in ons jaarverslag; dat je op deze website kan inkijken en downloaden.