ook een plek voor ouders

Naast het werken met kinderen, staat ook het werken met de ouders centraal in de kinderwerking. Dit kadert trouwens binnen de gezinsgerichte en opvoedingsondersteunende plek, die wij als buurtwerking zijn. Hierover kan meer lezen op het deel gezinswerking op de website.

Voor veel ouders is Fabota een centrale ontmoetingsplaats. Aangezien wij dagelijks open zijn, is er permanent ruimte voor onthaal en ontmoeting. Ouders springen overdag binnen voor een babbeltje, een tas koffie of met enkele vragen. Ook de breng- en haalmomenten zijn een ideale uitgangsbasis om een babbeltje te slaan en informeel specifieke thema’s, situaties, vragen en moeilijkheden te bespreken. Waar mogelijk geven we een aanzet om problemen aan te pakken. Het personeel maakt bewust tijd voor individuele gesprekken of contacten met de ouders.
 
Alles kan besproken worden. Een babbeltje is soms de  aanzet van een heel traject. We zetten hoog in op de betrokkenheid en de participatie van de ouders. Door samen met de ouders te werken, verhogen we immers automatisch ook het welzijn van de kinderen en de relatie tussen ouder en kind. Als de ouders zich beter in hun vel voelen, hebben ze meer tijd en energie voor hun kinderen.
 
Ouders krijgen binnen onze kinderwerking ook een plaats als vrijwilliger. Ze geven mee vorm aan de kinderwerking en wat er wordt uitgebouwd. Ze werken actief mee op verschillende manieren: van koken tot voorlezen, van inkopen doen tot inhoudelijk discussiĆ«ren over opvoeding, van een handje mee te steken op feestmomenten tot een overleg op het kabinet van welzijn of onderwijs. De inbreng van ouders is een essentieel gebeuren binnen de kinderwerking, zowel bij het basis- en projectmatig werken als bij onze beleidsacties.
 
- De oudergroep speelt hierbinnen een centrale rol. Zie daarvoor bij ‘oudergroep.
- Ook het aanbieden van opvoedingsondersteuning is een belangrijk gebeuren binnen de werking. Zie algemene deel gezinswerking.
- Tenslotte is ook de relatie en het werken met de ouders belangrijk voor alles wat met onderwijs te maken heeft. Zie daarvoor ‘onderwijs’.