speelpleinwerking

Tijdens de schoolvakanties organiseren we op Fabota een speelpleinwerking met financiële ondersteuning van de stad Leuven. Deze werking staat open voor alle kinderen uit de Ridderbuurt (kleuter- en lagere school). Ouders kunnen hun kinderen gratis inschrijven. In de zomer komen er gemiddeld een 90-100 kinderen naar Fabota.

We werken in vier leeftijdsgroepen.
-        mini’s: 2,5-4 jaar
-        kleuters: 5-6 jaar
-        middengroep: 6-9 jaar
-        oudste groep: 10-12 jaar
 
Buiten de geplande activiteiten is er veel aandacht en tijd voor kwaliteitsvol vrij spel. Zwemmen, daguitstap en crea-ateliers zijn wekelijkse ‘terugkomers’, telkens op een vaste dag in de week per leeftijdsgroep. We bieden activiteiten aan die kinderen uitdagen om hun leefwereld te verruimen en ‘dingen’ te doen waar ze anders de kans niet toe krijgen. Ook organiseren we minstens één kinder- en één  kleuterkamp.