monitoren

Tijdens de speelpleinwerking wordt er - naast de personeelsploeg - gewerkt met monitoren en hoofdmonitoren. Voor elke leeftijdsgroep is er één hoofdmonitor en verschillende monitoren. Deze ploeg komt op voorhand samen om het programma voor te bereiden.
 
Vanuit kinderwerking Fabota organiseren we een vormingsweekend en enkele vormingsavonden voor deze begeleidersgroep. We staan stil bij de visie van de kinderwerking, het omgaan met kansarmoede en sociale uitsluiting, het belang van spelplezier en een goede conflicthantering en het leren voorbereiden en begeleiden van activiteiten.
 
Voor de speelpleinwerking in de zomervakantie werken we met een vrijwilligersvergoeding voor de begeleiders.
 
Heb je interesse om (hoofd-)monitor te zijn ? Ben je minstens 16 jaar ? Wil je meer informatie ? Neem contact op met de werking, speepleinfabota@lampeke.be - 016 22 89 78. Wij kunnen steeds gemotiveerde mensen gebruiken.
 
Meer info voor 2021 vind je hier.