VWAHWN

We zijn erkend en krijgen subsidies als vereniging waar armen het woord nemen. Door deze subsidie maken we deel uit van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen (www.netwerktegenarmoede.be). Centraal binnen deze erkenning staat het werken rond en het realiseren van de 6 criteria. We verwijzen hiervoor naar het onderdeel <kansarmoede> op onze website.  

 
1. Overlegmomenten organiseren met de andere verenigingen
2. Gemeenschappelijke activiteiten ontwikkelen
3. Ondersteuning bieden aan andere verenigingen
4. Afstemming organiseren met andere verenigingen en beleidsthema’s uitwisselen waarrond de verschillende verenigingen werken
5. Een goede taakverdeling organiseren tussen de verenigingen voor de vertegenwoordiging in bovenlokale, regionale en provinciale organen
6. Samenwerking organiseren met de riso’s en CAW’s
 
Door onze erkenning als vereniging en onze deelname aan het Netwerk kunnen we met andere verenigingen de krachten bundelen naar het beleid toe, gezamenlijke acties ondernemen en expertise delen. We zijn lid van de Algemene Vergadering (tandem buurtwerker-ervaringsdeskundige) en van de Raad van bestuur (2e tandem buurtwerker-ervaringsdeskundige) van het Netwerk tegen Armoede .
    Share