stedenfonds

Als Buurtwerk krijgen wij van de stad Leuven middelen (zowel voor personeel als werkingsmiddelen) om het wijk- en buurtgericht werken te versterken en de bewonersbetrokkenheid te bevorderen specifiek in de Ridderbuurt met uitbreidingsmogelijkheid naar heel Leuven.

Het gaat hierbij zowel om de organisatie van een werking met een divers activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren én volwassenen. De stad Lieven kiest er als eerste beleidsniveau voor om met deze keuze het belang van een integrale werking te bevestigen en mogelijk te maken. In een (samen opgestelde) convenant wordt er voor de volledige beleidsperiode van het bestuur bepaald hoe wij dit kunnen realiseren
 
Deze erkenning van de stad Leuven kadert binnen een jarenlange en constructieve samenwerking van de Stad Leuven en Buurtwerk ’t Lampeke. De stad Leuven biedt ons heel wat mogelijkheden en ondersteuning om onze werking verder uit te bouwen Als buurtwerking, door de jaren heen gegroeid en uitgebouwd tot een sterke geïntegreerde werking met een grote personeels- en vrijwilligersploeg, een groot bereik van de doelgroep en heel wat vernieuwende activiteiten, zijn wij een belangrijke partner voor de stad in het kader van kansarmoede en buurtgericht werken. Wij vinden het essentieel om op een krachtige en constructieve manier samen te werken met de stad Leuven binnen het verhaal van de bestrijding van kansarmoede en sociale uitsluiting.
 
Daarnaast krijgen we van de stad Leuven ook een ondersteunende subsidie als lokale dienst buitenschoolse kinderopvang. Meer info hierover vind je hier.
 
Wij verwijzen hiervoor ook naar ons jaarverslag, dat je ook op deze website kan vinden.
    Share