opvoedingsondersteuning

Binnen Buurtwerk ’t Lampeke (en dus ook kinderwerking Fabota) werken we voortdurend verder aan de uitbouw van onze brede en laagdrempelige opvoedingsondersteunende plek.  We organiseren bewust en op regelmatige basis gezinsgerichte activiteiten voor kinderen en ouders samen. Samen op stap gaan en leuke dingen doen is belangrijk om op een positieve manier tot actie te komen, even op adem te komen en in grotere groep dynamiek te ontwikkelen. Zie ook bij het algemene deel bij, en de projecten ‘Koffer Schaap’ en ‘(h)echte banden‘. Deze projecten ontstaan o.a. vanuit en leven sterk binnen de kinderwerking en vertrekken telkens vanuit het opvoeden van kinderen en het versterken de relatie ouder & kind. Ook de projecten binnen dagopvang de Wurpskes spelen hier op in.

We werken rond opvoedingsondersteuning vanuit de oudergroep en met individuele trajecten op maat. Eén personeelslid heeft gezinsbegeleiding als hoofdtaak binnen haar takenpakket. Het gebeurt geregeld dat we vanuit de oudergroep extra activiteiten ontwikkelen rond het thema ‘opvoeden’. Dit kunnen gespreksavonden zijn rond een specifiek onderwerp (o.a. grenzen stellen bij kleuters, straffen en belonen, omgaan met beginnende pubers, een verhaaltje vertellen voor het slapengaan), maar ook activiteiten (o.a. naar de bibliotheek of het museum gaan). Waar mogelijk maken we ook een verbinding met de opvoedingswinkel in Leuven.
 
We ontwikkelen ook concrete kapstokken en methodieken voor kansarme gezinnen met kinderen van alle leeftijden. We richten ons hierbij naar het gebruik hiervan binnen de eigen werking, maar ook binnen de thuis- en schoolsituatie. We werken rond taal & leesplezier, ontwikkeling van sociale netwerken en banden met de school en de ‘plek’ in de maatschappij. De relatie en de hechting tussen ouder en kind met aandacht voor de gezinscontext staat centraal. We verwijzen naar ons vormingsaanbod en onze publicaties.  Want wat we in de eigen werking doen, vertalen we ook naar de buitenwereld en de beleidsmakers toe.
 
Sedert 2010 organiseren we – als illustratie - twee keer per jaar ‘van papa mag het wel’, een opvoedingsdebat voor ouders. We gaan met een groep ouders uit de buurt samen in gesprek over het opvoeden van onze kinderen, aan de hand van filmfragmenten en enkele laagdrempelige ‘gesprekstechnieken’. Dit opvoedingsdebat staat open voor iedereen en streeft ernaar om binnen een sociale mix op een gelijkwaardige manier ervaringen uit te wisselen rond opvoeding.
    Share