methodiek

Buurtwerk ’t Lampeke heeft een lange bestaansgeschiedenis. Door de jaren heen (intussen meer dan 40 jaar) hebben wij een manier van werken ontwikkeld, waarbij het basiswerk, stevig ingebed in de Ridderbuurt, een centrale plek inneemt. Steeds meer beseffen en ervaren wij het belang van een sterke, gedifferentieerde en integrale basiswerking.

Vanaf de jaren ’90 hebben we meegewerkt aan de ontwikkeling van basisschakelmethodiek en werd dit onze methodiek, onze manier van werken. <methodiek geïntegreerde basisschakels> En anno 2010 blijft dit nog steeds zo.
 
Maar daarnaast hebben we steeds geprobeerd ons te laten inspireren door nieuwe ontwikkelingen binnen (en soms ook buiten) de sector. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de inspiratie vanuit de presentietheorie. We verwijzen hiervoor naar het stuk rond ‘de kleine ontmoeting’ op deze website. <kleine ontmoeting>
 
Maar we laten ons ook inspireren door andere methodieken, theorieën, relevante boeken of didactische kaders. Ons centrale uitgangspunt blijft wel om dit telkens terug te koppelen naar en aan te passen binnen de keuze om een sterk uitgebouwde basiswerking aan te bieden.
 
Enkele voorbeelden:
de decetprincipes (www.decet.org/brochure/DECETdutchWEB.pdf), het werk ‘The gost in the nursery’ van Selma Fraiberg dat ons een helder kader biedt rond opvoedingsprocessen in een kansarm gezin, het ideeëngoed van Françoise Dolto (rond basisveiligheid, betekenisverlening, relatie en taal – www.dolto.fr), het boek ‘Helpende Handen’ van Greet Geenen en Josef Corveleyn (uitgegeven daar Cera) dat kapstokken aanbiedt rond de ontwikkeling van banden tussen ouder en kind op jonge leeftijd bij kansarme gezinnen.
    Share