drie kernopdrachten

 

De politieke kernopdracht: het beleidswerk is een fundamentele kernopdracht. Het gaat hierbij om veranderingsprocessen, zowel inhoudelijk als de manier waarop het beleid tot stand komt.

De agogische kernopdracht: het ondersteunen en versterken van mensen, individueel en groepsmatig i.f.v. gelijkwaardige plek in de samenleving. Het gaat dus om maatschappelijke participatie, op alle niveau’s van de samenleving.

De humane kernopdracht: we investeren in permanente, kwaliteitsvolle, laagdrempelige fysieke plekken in de buurt waar geborgenheid voor elke individu en ontmoeting tussen mensen van alle leeftijden centraal staat (prenataal tot de dood). We verzetten ons hierbij fundamenteel tegen het doorstromingsverhaal, dat momenteel op beleidsvlak leeft. Als buurtwerk leggen we langdurige en individuele trajecten af, waarbij onze werking zich aanbiedt op een permanente en onvoorwaardelijke manier. 

    Share