andere

proeftuinen participatiebeleid voor de jeugd  (Vlaamse overheid)

Onze jongerenwerking Den Tube is erkend als één van de tien proeftuinen voor participatie van jongeren in Vlaanderen. Binnen dit kader werken wij met jongeren binnen een continue werking met regelmatige bijeenkomsten, waarbij jongeren leren de stap te zetten om in dialoog te gaan met en signalen te geven naar het beleid toe. Acties rond 17/10 nemen hierbij een belangrijke plaats in. Momenteel is deze erkenning nog projectmatig, maar er wordt onderhandeld rond een structurele erkenning van deze proeftuinen.

Projectsubsidie participatie cultuur, jeugdwerk en sport (Vlaamse overheid)
Binnen onze kinderwerking krijgen we voor de periode sept. 2008- juni 2013 een projectsubsidie voor de uitbouw van onze circuswerking ‘Fabota op Stelten”. Ook de percussiegroep Fabotastix hoort binnen dit project. We werken hiervoor samen met Circus in Beweging (een Leuvense circusschool, www.circusinbeweging.be) en Met-X (een organisatie die muziekprojecten in steden opzet en ondersteunt, www.metx.be).
 
postfonds voor alfabetisering (Koning Boudewijnstichting)
- 2010: het project ‘met het Schaap in de Rugzak’, waarbij we twee bestaande pakketten (de Rugzak/Leesmaatjes en Koffer Schaap) verder uitbouwen en verdiepen.
- 2011: het project ‘Het verhaal van (h)echte banden, het aanbieden van een integrale en laagdrempelige opvoedingsondersteuning naar kans- en taalarme gezinnen toe’.
 
impulsfonds voor het migrantenbeleid
- 2010: het project ‘met het Schaap in de Rugzak’, waarbij we twee bestaande pakketten (de Rugzak/Leesmaatjes en Koffer Schaap) verder uitbouwen en verdiepen.
 
Managers voor diversiteit (Vlaamse Overheid)
Net zoals in 2007 (Koffer Schaap) en 2008 (de Rugzak/Leesmaatjes) krijgen we in 2010 een projectsubsidie voor het project ‘Fabota@lala’. Met dit project gaan we met kinderen, ouders en buurt in dialoog via kinderliedjes uit verschillende culturen en het zingen in groepsverband.
 
De Loods, verbouwing binnen de kinderwerking
In september 2010 starten we met grote verbouwingswerken binnen onze kinderwerking, die tot eind 2011 zullen duren. Hiervoor hebben we heel wat financiële middelen nodig. Momenteel zijn we volop bezig om subsidie- en sponsordossiers te schrijven. We krijgen een sterke ondersteuning vanuit de stad Leuven en vanuit de Vlaamse Overheid en dat wordt aangevuld met heel wat andere middelen. Een overzicht hiervan zal gepresenteerd worden bij de opening van de Loods in januari 2010.
 
Welzijnszorg vzw (www.welzijnszorg.be)
Buurtwerk ’t Lampeke heeft een structurele samenwerkingsovereenkomst met Welzijnszorg Deze samenwerking loopt telkens over een periode van drie jaar en wordt dan geëvalueerd en aangepast. Wij krijgen hiervoor jaarijks een financiële bijdrage. Wij werken mee en ondersteunen de jaarlijkse campagne die Welzijnszorg voert naar de publieke opinie en de beleidsmakers. Daarnaast krijgen we regelmatig nog een projectsubsidie voor specifieke projecten binnen één van de deelwerkingen (o.a. het project ‘Vaders in Zicht binnen dagopvang de Wurpskes voor 2010).
 
Ertzberg (www.ertzberg.be)
Ertzberg is een Leuvense stadsontwikkelaar, gevestigd in de Ridderbuurt. Wij hebben een structurele samenwerkingsovereenkomst, waarbij we gebruik kunnen maken van hun expertise (bvb. in het kader van het project ‘de Loods’ binnen de kinderwerking). Wij krijgen jaarlijks een vaste dotatie, die we inzetten binnen een vrij te kiezen aspect van onze werking. Daarnaast ondersteunen ze ons ook financieel voor het verbouwingsproject de Loods. Eén medewerkster van Ertzberg zetelt ook in onze Raad van Bestuur.
 
Andere
  • Projectsubsidie van de jeugddienst Stad Leuven voor ‘beats on the boat’, een repetitieweek op een rondvarend vrachtschip met onze percussiegroep tijdens de zomervakantie 2010.
  • Projectsubsidie van de rondetafels van interculturaliteit voor ‘beats on the boat’, een repetitieweek op een rondvarend vrachtschip met onze percussiegroep tijdens de zomervakantie 2010.
  • Projectsubsidie grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten 2010 Provincie Vlaams-Brabant voor de reis naar Barcelona (juni 2010) met een groep volwassenen van het buurthuis.
    Share